Intercultureel Netwerk Gent vzw is sinds 2013 vaste partner van de Gentse Lente Vzw. 

 


Microstart is sinds 2014 partner van de Gentse Lente vzw. Zij staan voornamelijk in voor het debat (ondernemen in diversiteit - diversiteit in ondernemen) en de praktijkvoorbeelden van ondernemers die ze dagdagelijks ondersteunen. Spring! is the place to be for food, coffee & company! 

Na bijna 27 jaar werken voor een Nederlandse bank besloot de charmante zaakvoerder Rian het roer om te gooien en de sprong te wagen naar iets waar hij écht gelukkig van wordt. En daarmee werd het idee voor Spring! geboren. Iedereen die met Spring! kennismaakt keert gauw terug voor de uitgebreide menukaart, maar vooral de gastvrijheid is hartverwarmend en innemend. Iedereen is welkom!

 

  

 

In 2010 begon het verhaal van ArGand in Essaouira waar ze arganolie leerden kennen. Sinds maart 2016 hebben ze een eigen zaak! Hun missie: 'Klanten de beste arganolie leveren aan een eerlijke prijs’. Zo wil ArGand de ontginning van argan absoluut in handen van de vrouwen zelf houden, en een halt toeroepen  aan cosmeticabedrijven en massa-industrieën die dit winstgevende product exploiteren. Het is voor ArGand primordiaal dat het hele productieproces traditioneel en transparant blijft, zodat het 'vloeibare goud' een product van en voor het volk blijft. 

 Demos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. De organisatie zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor wordt telkens vertrokken van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.Gent is sinds jaar en dag vaak de eerste op vlak van vernieuwing. Een partnerschap met Stad Gent zorgt voor een grotere draagkracht. Niet alleen diversiteit staat binnen de stad centraal, ook progressiviteit en gastvrijheid zijn kernpunten binnen deze mooie stad. Trefpunt vzw organiseert meerdere evenementen doorheen het jaar met als voornaamste de Gentse Feesten op het Bij Sint-Jacobsplein en in het Baudelohof.